Back to Top

Privacy verklaring, Cookie verklaring

 

Privacyverklaring


Trimsalon Tip Top
Kopstukken 56
9584 TH Mussel

Artikel 1: Inleiding
Trimsalon Tip Top staat ingeschreven onder KvK-nummer 58708480. Trimsalon Tip Top kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Trimsalon Tip Top, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of afspraakformulier op trimsalon-stadskanaal.nl aan Trimsalon Tip Top verstrekt. Voor het verwerking van de afspraakformulieren maken wij gebruik van de diensten van Salonized met wie wij een Verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  

Artikel 2: Persoonsgegevens
2.1 Trimsalon Tip Top verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Naam
* Adres
* Woonplaats
* Telefoonnummer
* E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
* Het verlenen en factureren van onze diensten
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
* Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst)

2.2 Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.  


Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie
U mag te allen tijde de gegevens die Tip Top van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@trimsalon-stadskanaal.nl


Artikel 4: Derden
4.1 Tip Top verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken. 
4.3  Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website
Trimsalon Tip Top houdt op trimsalon-stadskanaal.nl geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Trimsalon Tip Top verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s en de duur van een bezoek. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij cookies. Meer hierover leest u in onze Cookie verklaring.

Artikel 6: Bewaartermijn
De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7: Beveiliging
Trimsalon Tip Top neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt onze website gebruik van een veiligheidscertificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@trimsalon-stadskanaal.nl

Artikel 8: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigen van de privacyverklaring
Trimsalon Tip Top behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Cookieverklaring


Gebruik cookies

Bij bezoek aan de website van Trimsalon Tip Top, trimsalon-stadskanaal.nl, verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Website van derden

Op de sites van Trimsalon Tip Top kunnen links voorkomen naar andere websites die niet tot de Trimsalon Tip Top behoren. Trimsalon Tip Top kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. U kunt voor informatie hierover de privacy statements op de websites die u bezoekt raadplegen.

Clickgedrag

Trimsalon Tip Top verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s en de duur van een bezoek. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Beveiliging gegevens

Trimsalon Tip Top respecteert uw privacy en spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enig vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

Wijzigen van het Cookie Statement

Trimsalon Tip Top behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookie Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Cookie Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.